Historien

Direkte Demokrati blev dannet omkring 2010 af en mindre gruppe personer, som synes at de eksisterende direkte demokrati foreninger/grupper var gået i stå. En mindre gruppe startede så foreningen Folkebevægelsen for Folkeafstemninger.

Navnet blev senere ændret til Direkte demokrati, Foreningen for mere demokrati med opstart i 2012.

I den forløbne tid har vi skabt en del forbindelser, bl.a. diverse professorer inden for direkte demokrati og en del politikere.

Ved vores grundlovsmøde 5. juni 2011 i Søndermarken havde vi politikeren Villo Sigurdsson fra Enhedslisten. Året efter i 2012 holdt Jens-Peter Bonde vores grundlovsmøde, ligeledes i Søndermarken.

I Valby Medborgerhus afholdt vi et velbesøgt møde med nu afdøde politiker Mogens Camre.

Vi deltog også i Gladsaxedagen i 2016.